googlecabcba686176ad30

Houtworm                                                                                                                                           Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven, maar vooral de larve van de gewone houtwormkever of het doodskloppertje (Anobium punctatum). De larve van de bonte knaagkever of bonte klopkever, Xestobium rufovillosum, wordt ook wel grote houtworm genoemd. (De derde belangrijke kever die fikse schade aan binnenshuis houtwerk kan veroorzaken is de huisboktor, Hylotrupes bajulus, maar die wordt meestal niet als houtworm betiteld).


De keverlarven van de houtworm kever boren gangen in het hout, en kunnen daarmee houtconstructies, vloeren, meubels en andere houten voorwerpen beschadigen of vernielen. De voorkeur van de larven gaat uit naar de zachtste delen in het hout, hetgeen meestal het spinthout is.

Of er levende larven aanwezig zijn is te zien aan het boormeel dat uit de gaatjes komt. Het beste is dat te zien door zwart papier onder de gaatjes te leggen.De gewone Houtwormkever (Anobium punctatum Degeer)

De gewone houtwormkever tast zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen. Ook boomstronken worden aangetast.

De larven boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout.

Deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen (= Uitwerpselen).

Vaak kun je hoopjes boormeel onder het hout aantreffen. De Structuur van het boormeel is korrelig.

De gewone Houtwormkever valt onder de drooghoutboorders:

De drooghoutboorders tasten verwerkt hout aan. Vooral hout in gebouwen en op opslagplaatsen wordt vaak door deze groep aangetast. 

Heeft u last van houtworm of denkt u last te hebben van houtworm ? Dan kunnen wij voor u in kaart brengen om wat voor soort het gaat en wat de juiste bestrijding of preventie maatregelen zijn om u van dit probleem af te helpen.

De kosten voor het behandelen van houtworm beginnen bij 120,-euro incl btw 4x4m afhankelijk van de soort insect en extra's.


Uiterlijk:

-         Imago : 2,5 – 5 mm lang donkerbruin gewelfd halsschild, waaronder de kop schuil gaat; rijen kleine putjes op de dekschilden.

-         Ei : wit doorschijnend citroenvormig ca. 0,3 mm lang en 0,2 mm breed.

-         Larve : wordt ca. 6 mm lang geelachtig wit licht gekromd drie paar kleine pootjes.

-         Pop : 4,5 – 5 mm lang, geelachtig wit.

                                                                   

Ontwikkeling :

-         Volledige gedaanteverwisseling

-         Wijfje legt 20-40 eitjes

-         Levensduur ei 2 tot 3 weken in mei-Augustus , Larve +/- 3 jaar afhankelijk van de aard van het hout,de temperatuur en de luchtvochtigheid, Pop 2-4 weken in maart-mei (larve maakt poppenwieg om daarin te verpoppen) , Imago (volwassen exemplaar) 3-4 weken in mei-augustus.

-         Van ei tot image (volwassen exemplaar) +/- 3 jaar

-         Temperatuur van 22-23 Graden Celcius is het gunstigst voor de ontwikkeling van de larve.

-         Ontwikkelen zich ook buitenshuis.

 

Leefwijze:

-         Tasten zowel naald als loofhout aan binnen en buiten gebouwen , ook boomstronken worden aangetast.

-         In mei t/m augustus kunnen de kevers uit het hout tevoorschijn komen, ze gaan dan paren , waarna de vrouwtjes eitjes leggen.

-         De kevers kunnen goed vliegen.

-         Het wijfje legt eitjes in spleten van het hout of in oude boorgangen.

-         De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout.

-         De boorgangen lopen in alle richtingen, kronkelend door het hout en hebben een cirkelvormige doorsnede.

-         De boorgangen zijn gevuld met boormeel.

-         Onder het aangetaste houtwerk treffen we dikwijls hoopjes boormeel aan.

-         Uitvliegopeningen cirkelvormig diameter 1-2 mm

-         Boormeel: korrelige deeltjes.

  Schade:

  -         Zowel naald- als loofhout in gebouwen, meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten, enz. Wordt aangetast.

-         De aantasting vindt meestal plaats in het spinthout.

  Nut

  -         Ruimen afval op.

  Verspreiding:

  -         Vliegt in mei-augustus rond.

-         Wordt ook verspreid door transport van aangetast hout, bijv. Meubelen.

  Wering:

  -         Binnenkomend hout inspecteren.

-         Houtwerk verven of vernissen , zodanig dat geen aantasting kan ontstaan.

-         Eventueel alleen verduurzaamd hout toepassen.