googlecabcba686176ad30

Onze werkwijze.

Plan van aanpak


KRUL ONGEDIERTE BESTRIJDING streeft naar een zo natuurlijk mogelijke aanpak van uw ongedierteprobleem.


 


 

Vijf stappen


De aanpak van Krul Ongedierte Bestrijding bestaat uit vijf stappen die volledig zijn afgestemd op uw woning of bedrijf:

 

1.     Determinatie
We bekijken van welke diersoort u (over)last heeft.

 

2.     Inventarisatie
Vervolgens inventariseren we de verspreiding. We onderzoeken de plekken in en rondom uw woning of bedrijf waar we de diersoort kunnen verwachten.

 

3.     Planning & preventie
We maken een bestrijdingsplan met informatie over het hoe en wanneer van onze ongediertebestrijding en stellen de te gebruiken bestrijdingsmiddelen en/of weringsmaatregelen vast. Daarnaast analyseren we wat u zelf kunt doen op bedrijfsmatig, bouwkundig en hygiënisch vlak om in de toekomst overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 

4.     Uitvoering
De ongediertebestrijding en weringsmaatregelen worden volgens het eerder gemaakte bestrijdingsplan uitgevoerd.

 

5.     Controle
De laatste stap bestaat uit een analyse van het effect van de uitgevoerde ongediertebestrijding en de genomen weringsmaatregelen. Zo nodig voeren we een nabehandeling uit.